> Microcredit for women in Matagalpa

by The Fam for Stedenband Tilburg-Matagalpa

Raised
 0

About my fundraiser

Tilburg Ten Miles 2014,

Recently we submitted with a team of 4 people to run 1/2 marathon of Singapore.

News (0)

Donations ()

Make the first
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Deze stichting zamelt geld in om projecten van kansarme groepen mensen in Nicaragua te ondersteunen. Belangrijkste thema's: onderwijs, vrouwen, moeder-kind, milieu en economie. Het gaat om kleinschalige projecten, die door organisaties in Matagalpa zelf opgezet en uitgevoerd worden. Zie de website: http://www.tilburg-matagalpa.nl Fondswerving vindt vanaf 2016 plaats via http://www.whydonate.nl/stedenband-tilburg-matagalpa/profile/